22-12-2022 Update multiple drawings

Gewoonlijk wordt een dwg geopend, handelingen uitgevoerd en de dwg weer gesloten. Deze tool maakt het mogelijk om meerdere handelingen op meerdere tekeningen uit te voeren zonder deze afzonderlijk te openen en te sluiten. In deze demo, waar je eerst de template met een aantal blocks en een lagenstructuur ziet en vervolgens de 01Test waar deze blocks en lagenstructuur ontbreken, wordt bij 50 tekeningen (.dwg) een audit uitgevoerd en eventuele errors hersteld, ook worden de ontbrekende block-definities en layers vanuit de template toegevoegd. Hierdoor bereiken we kwalitatief beter en consistenter tekenwerk.
11-12-2020 Revit Data Tool

In deze demo plaatsen we op een gewaarborgde en gestructureerde manier data op een Family Instance. Vervolgens exporteren we de data naar een externe database waar we de data buiten het model kunnen wijzigen bijvoorbeeld door gebruik van een Internet Browser. In de Internet Browser wijzigen we de datum gereed van enkele elementen. Nu kan de gewijzigde data terug in het model op de betreffende elementen worden geplaatst. Na updaten van het model met de gewijzigde data bestaan er in het model elementen met en zonder ingevulde gereeddatum waarmee we de actuele status van het productieproces kunnen visualiseren.
26-11-2020 Aansturing productieplanning vanuit tekening.

In een zo vroeg mogelijke fase een optimaal beeld krijgen van de productievolumes doen we door een koppeling te maken tussen de tekening en de productieplanning. Elementen worden per type op datum ingepland op de gewenste productielijn. Indien aantallen wijzigen tijdens het tekenproces wordt de planning bijgewerkt. Dit was de laatste stap in het volledig automatiseren van onze planning. Bekijk hier een demo.
19-11-2020 Update BIM-objecten.

Onze bibliotheek van 2D- en 3D-muurplaatbeugelobjecten heeft een update gekregen. Bekijk hier het resultaat.
12-11-2020 Creating Layouts.

Het tekenproces is te versnellen door handelingen die niets toevoegen aan het eigenlijke tekenwerk tot een minimum te reduceren. Het aanmaken van de benodigde Layouts kan tijdrovend zijn. Deze tool doet het sneller, inclusief sortering, en maakt tegelijkertijd ook een lijst aan van de aanwezige Layouts. Bekijk hier een demo.
05-11-2020 Revit model analyse.

Met onze opdrachtgevers gaan we trajecten in waarin we samen proberen BIM-modellen te optimaliseren. In dit voorbeeld maken we gebruik van Dynamo voor een model-analyse inclusief export naar Excel. Bekijk hier een demo.
29-10-2020 BVX-Optimizer.

Onze modelleersoftware genereert een zaagbestand wat in de zaagmachine kan worden ingelezen waarna de balken worden gezaagd. Dit ‘ruwe’ bestand bevat soms instellingen en of bewerkingen die we anders willen. De standaard bij de machine geleverde software maakt het uiteraard mogelijk om deze bewerkingen te corrigeren. Omdat dit handmatig per balk afzonderlijk moet is dit een tijdrovend proces. De ontwikkelde tool voorziet in één knop die met één klik alle ongewenste instellingen en of bewerkingen corrigeert voor iedere balk in het bestand en het ‘purged-bestand’ direct gereed maakt om in te lezen in de zaagmachine. Bekijk hier een demo.
26-10-2020 Database-CAD koppeling.

Deze tool zorgt voor een synchronisatie van informatie tussen Database, 2D-Autocadtekening en HsbCad productietekening. Dit verminderd het aantal handelingen en sluit tegenstrijdigheden uit. Bekijk hier een demo.
22-10-2020 Speed Hatch.

Reduceren van het aantal handelingen lukt met deze tool. Alle gewenste objecten worden met één klik van de gewenste arcering voorzien. Bekijk hier een demo.
14-10-2020 Dynamic Blocks.

Onlangs met een collega fabrikant samengezeten om onder andere de efficiëntie te verhogen van Dynamic Blocks. In een eerste eenvoudige uitwerking laten we een Dynamic Block reageren op een lijn. Bekijk hier een demo.
01-10-2020 Plug-in 2D-Data naar 3D.

Indien het nodig is dat productietekeningen, welke gegenereerd worden uit het 3D-model, aanvullende 2D-informatie verlangen zorgt deze plug-in voor een efficiënte toekenning van deze informatie. De toegekende informatie, afkomstig uit een Xref, reageert overeenkomstig de HSB-Elementen. Bekijk hier een demo.
25-09-2020 Object Data Plug-in.

Deze plug-in maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data te stroomlijnen en data geautomatiseerd en gecontroleerd toe te kennen aan objecten. Eenmaal toegekend aan objecten kan deze data zodanig inzichtelijk gemaakt worden met de bedoeling om de modellen en de data perfect af te stemmen op de gebruiker. Voorbeelden van data zijn o.a. het gewicht van het element, bestel- of leverdatums van onderdelen, productiegegevens, garantietermijnen, verwerkingsvoorschriften, productspecificaties, kleuren, uitvoeringen, enz. Tevens maakt deze plugin het mogelijk om direct uit het model alle objecten gegroepeerd per leverancier te bestellen. Hiermee is de basis gelegd om, in samenwerking met onze opdrachtgevers, optimale inzichtelijkheid van onze producten te bieden. Bekijk hier een beknopte demo.
26-08-2020 Layer tool.

Om het 2D-tekenwerk zo doelmatig mogelijk te laten zijn is er voor de meest gebruikte lagen een Autocad plug-in ontwikkeld die het aantal muisklikken reduceert. Bekijk hier een demo.
10-06-2020 Plug-in modelcheck.

Om tot een efficiënt BIM-proces te komen is de betrouwbaarheid van de modellen belangrijk. In dit geval bedoelen we niet de geometrie maar de kwaliteit van de objecten die de geometrie vormen. In Autocadtaal noemen we dat consistentie van de database. Om dit te borgen is een plug-in ontwikkeld die de modellen hierop controleert. Eventuele inconsistenties worden hersteld en verontreinigingen worden verwijderd.
30-04-2020 Monitoren vervangen papier.

Duurzaam werken staat hoog in het vaandel bij van Kerckhoven Prefab. Door in de productie monitoren te plaatsen wordt het papierverbruik drastisch gereduceerd. Met één druk op de knop worden alle tekeningen en bijbehorende informatie van het element getoond.
21-06-2019 Villa Deauville Cadzand in 3D.

Bekijk hier de door ons geleverde HSB-wanden, dak elementen en dakkapellen voor Villa Deauville Cadzand In 3D.
12-03-2019 Microsoft Office integratie.

Afronding van integratie van onze projecten database in de Microsoft Office suite waardoor onder andere archivering op projectniveau van alle in- en uitgaande e-mails op projectniveau automatisch verloopt.
24-10-2018 Implementatie HSB-CAD Data Synchroniser.

Deze Plug-in zorgt ervoor dat de HSB-CAD Catalog één-op-één is met de ERP voorraad-module.
24-01-2018 Productiemodellen op tablet.

Onze medewerkers in de productie zijn volop aan het testen met modellen en tekeningen op de tablet. Dagelijks wordt de tablet via de cloud gesynchroniseerd met de meest actuele productiemodellen.
17-01-2018 Zaagbestanden wijzigen.

De standaard bij de zaagmachine bijgeleverde software voorziet erin om bewerkingen op balken toe te voegen of te wijzigen. Om dit proces te versnellen hebben we de BVX-Editor geïmplementeerd. Waarbij een BVX-bestand het bron-bestand voor de zaagmachine is. Deze editor maakt het mogelijk om bewerkingen van alle onderdelen in het project tegelijkertijd aan te passen in plaats van balk voor balk. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.
19-04-2017 QR-CODE.

Machinaal gezaagde balken die nog een nabewerking nodig hebben, worden voorzien van een sticker met een qr-code. Door de qr-code te scannen wordt alle benodigde informatie om de balk te produceren getoond op de smartphone.
02-12-2016 AUTODESK BIM 360 GLUE.

Voor onze opdrachtgevers maken wij gebruik van AUTODESK BIM 360 GLUE. Een krachtige tool om optimale samenwerking tussen de BIM-partners te realiseren. Autodesk BIM 360 GLUE
28-09-2016 Autocad 2017.

Implementatie Autocad 2017 gestart. Het toepassen van de nieuwste technologieën op tekengebied resulteert in een hogere efficiëntie in het engineeringsproces. Eén van deze voordelen is dat grote hoeveelheden informatie betreffende het 3D-model moeiteloos onderling kunnen worden uitgewisseld.
06-09-2016 Dynamische zaagplanning.

Dagelijks worden automatisch de bestanden van de zaagmachine uitgelezen en wordt de zaagplanning direct met deze gegevens doorgerekend. Op deze manier zijn pieken en dalen in de zaagplanning direct inzichtelijk. Zodoende wordt een continue aanvoer voor de zaagmachine gewaarborgd.
22-07-2016 Ontwikkelingen HsbCad.

Ontwikkelingen bij HsbCad gaan razendsnel. Door deze nauwlettend te volgen maken wij hiervan optimaal gebruik. Kijk zelf maar hsbcad revit en hsb academy.
20-07-2016 IFC export informatie.

Logistieke data die wij aan de elementen toekennen ten behoeve van productie en leveringen kunnen worden meegeëxporteerd naar IFC-bestanden zodat die daarin zichtbaar is als van Kerckhoven Prefab data.
15-07-2016 Aansturing automatische zaag.

Om de productie optimaal aan te sturen worden de gegenereerde zaagbestanden zodanig aangepast dat de hoeveelheid van de te zagen balken naadloos aansluit op de start van de productie. Dit doen we 'on the fly', wat zoveel betekent als 'naar behoefte'. Hundegger SC3
10-07-2016 Autocad plugin.

Van Kerckhoven Prefab heeft het duurzaam produceren van elementen hoog in het vaandel staan. Mede daarom is er voor Autocad een plugin ontwikkeld die al vanaf het begin van het tekenwerk direct inzicht geeft in de gebruikte houtafmetingen. Dit met als doel zo efficiënt mogelijk met onze belangrijkste grondstof, hout, om te gaan.
18-01-2016 The Building Coder.

Jeremy Tammik, lid van het Autodesk Developer Network, publiceert BIM-werkmethodiek van Kerckhoven Prefab 'Revit families and data handling' op zijn blog. The Building Coder
29-05-2015 HSBCAD.

Aankomende release van hsbcad is zeker weer veelbelovend o.a. met toegevoegde functionaliteit IFC-export. Wij volgen dit op de voet.
21-05-2015 Revit bibliotheek.

Uitbreiding Revit bibliotheek vordert. Laatste aanvulling is een muurplaat waarbij de te plaatsen beugels kunnen worden gekozen en dat deze vervolgens automatisch worden verdeeld over de lengte. Verdeling wordt aangepast bij het wijzigen van de muurplaatlengte.
02-04-2015 Schuin op schuin op schuin.

Een schuin dakvlak schuin op een schuin dakvlak. Kijk bij projecten, 18 woningen Barneveld, voor een 3D-impressie.
06-03-2015 Ronde dakelementen.

In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever stemmen we in een vroeg stadium de overige bouwkundige onderdelen, zoals kozijnen, wanduitslagen en vloeren, af. Dit om een goede plaatsing te garanderen.
05-03-2015 Dakelementen langer dan 12 meter.

Bij een mooi vervolgproject produceren we nu dakelementen met een lengte van ruim 12 meter. Dit zijn de langste die we tot nu toe geproduceerd hebben.
05-02-2015 Uitbreiding bibliotheek.

Het BIM-model wordt steeds completer. De bibliotheek is uitgebreid met daktrimmen. Hiervoor gebruiken we zgn dynamic blocks voorzien van intelligentie met 3D weergave.
02-02-2015 Renovatie met BIM.

Met behulp van 3D scanners is van het bestaande gebouw een 'BIM' model gemaakt. Dit 'BIM' model was de grondslag voor de verdere uitwerking van dit project.
23-01-2015 FSC® audit.

Tijdens de jaarlijkse FSC® audit is geen enkele tekortkoming geconstateerd. Het verwerkte volume FSC-hout is bijna verdubbeld ten opzichte van 2013.
09-01-2015 Uitbreiding online bibliotheek.

Van meerdere onderdelen zijn de details online gezet, zie het menu onder 'details' aan de linkerzijde.
10-11-2014 Autodesk Suite 2015.

Medio januari 2015 wordt overgeschakeld naar Autodesk 2015 software. Om dit soepel te laten verlopen is de testfase nu reeds in gang gezet.
17-10-2014 27 woningen volledig in BIM engineering gereed.

27 woningen volledig in BIM. Oplevering virtueel model 12 weken voor start levering van de dakelementen!
15-10-2014 Uitbreiding opslagcapaciteit servers.

Vanwege de toename van BIM-projecten is opslagcapaciteit van de data-servers uitgebreid.
05-10-2014 Engineering torenspits.

Engineering torenspits inclusief stalen frame afgerond. Afmetingen 3x3x8,5 mtr. De torenspits wordt voorzien van leipannen.
10-09-2014 Online klanttevredenheidsonderzoek.

Het klanttevredenheidsonderzoek dat van Kerckhoven Prefab houdt, kan nu, na uitnodiging per email, online worden ingevuld. Invullen kost slechts enkele ogenblikken terwijl de resultaten als zeer waardevol worden beschouwd.
01-07-2014 Hijsvoorzieningen aan houtachtige bouwdelen.

De hijsvoorzieningen aan de dakelementen van van Kerckhoven Prefab voldoen aan de SKH-Publicatie 02-06 'Hijsvoorzieningen, voorzieningen aan houtachtige bouwdelen t.b.v. het hijsen op de bouwplaats'. De hierbij behorende verklaring is door SKH afgegeven op 01-07-2014.