Standhoekberekening hoekkeper.
De standhoek is de hoek tussen twee elkaar ontmoetende vlakken.
Deze hoek wordt bekeken door de vertikale lijn door de snijlijn van de ontmoetende vlakken. Hoekkeper

Dit houdt in dat indien beide dakvlakken een gelijke helling hebben, ook de standhoeken gelijk zullen zijn.
En zal dus ook de hoekdeellijn gelijk lopen met de vertikaallijn.
Bij ongelijke dakhellingen zullen de standhoeken tov de vertikaal ongelijk zijn.
De hoekdeellijn loopt niet gelijk met de vertikaal.
De berekende standhoeken gaan uit van een hoek van 90 graden in het grondvlak, dus 'haakse muren'.Dakhelling 1:

Dakhelling 2:  


Vul beide dakhellingen in svp.