Van Kerckhoven Prefab heeft jarenlange ervaring met het 3D uittekenen van dakelementen, dakkapellen en hsb-wanden, maar ook van onderdelen die een dakelement raken of zouden kunnen raken zoals staalconstructies, kozijnen, kalkzandsteen- en betonwanden, enz.

Vooral bij complexe situaties wordt in nauwe samenwerking met de aannemer de vorm van de onderdelen die een dakelement zou kunnen raken bepaald.

Reeds tijdens het voorlopige tekenwerk kunnen onderdelen, dakelementen of overig, in een IFC-formaat worden aangeleverd.

Tijdens de werkvoorbereiding vindt, door gebruikmaking van onderlinge koppelingen tussen diverse intern gebruikte Autocad tekeningen, er reeds een controle plaats tussen het te maken 3D-model en de 2D-tekening. M.a.w. de 2D gegevens die ter controle zijn gestuurd naar de aannemer worden rechtstreeks gebruikt t.b.v. de opbouw van het 3D-model.

Behalve het uittekenen van de benodigde houtachtige materialen in een 3D-model worden in het zelfde model ook alle overige materialen uitgetekend, dit zijn stuks-materialen, schroeven, hijsbeugels, muurplaatbeugels, enz en m1 materialen, daktrim en m2 materialen o.a. isolatie, folie, enz.

Aansluitend vinden er gedurende het werkvoorbereidingproces controles plaats tussen de Autocad tekeningen en de door ons gebruikte databases waarin de materiaalgegevens vanuit het 3D-model naar worden geëxporteerd. Dit kan omdat we alle onderdelen binnen een project uittekenen, dus ook alle informatie in de tekeningen opslaan.

Dit betekent dat het binnen deze werkmethodiek onmogelijk is om teveel of te weinig materiaal uit te trekken. Letterlijk tot op de schroef nauwkeurig worden de benodigde materialen bepaald. Ook deze overige materialen worden direct vanuit de tekening geëxporteerd, en hiervan worden automatisch bestelorders gegenereerd.

Vervolgens wordt ook het logistieke gedeelte vanuit de tekening naar de database gestuurd die de planning controleert. De bestellingen worden in relatie tot de planning ook automatisch bewaakt op het tijdig leveren hiervan.

Het uitvoerig opzetten van het 3D-model en de geautomatiseerde vervolgstappen houdt in dat vwb de werkvoorbereiding de verhouding arbeid direct : indirect 99:1 is.

Onder directe arbeid wordt verstaan het virtueel bouwen van een constructie. Onder indirecte arbeid wordt verstaan de handelingen m.b.t. uitreklijsten, bestellingen, logistiek, enz.

We beschikken over een zeer uitgebreide en gestandaardiseerde bibliotheek van 3D-objecten waarbij het mogelijk is om zeer efficiënt een 3D-model op te zetten. De bibliotheek bevat naast de gebruikelijke houtachtige materialen o.a.: muurplaatbeugels, doorvoeren, isolatiematerialen, schroeven, scharnieren, houtdraadbouten, hijsbeugels, hoekstalen, dakramen ( inclusief beglazing), enz.

Momenteel is in ontwikkeling het door de aannemer, on-line in een beveiligde omgeving, laten volgen van het proces, zo kan bekeken worden wat de actuele status is voor een project, maar ook tijdens productie op element nivo, zo ontstaat inzicht in welke elementen reeds gereed zijn, wat de ingeplande productiedatum voor nog te produceren elementen is en de leveringsdatum voor elementen die zijn afgeroepen. Zo kan voor elementen die nog niet gereed zijn on-line in real time worden bekeken of een op het laatste moment gekozen optie nog kan worden ingebouwd.

Om deze grote hoeveelheden met informatie snel en goed te beheren maken we gebruik van krachtige SQL-servers en worden Autocad applicatie's ontwikkeld met VB.net.

Bovenal dit is het echter de eerste taak om met gezond verstand een project te beoordelen of steeds voor de meest efficiënte oplossing wordt gekozen.